LJMC ir uzsākti pārbūves darbi, lai varētu sniegt mūsdienīgus ambulatorās ginekoloģijas pakalpojumus.

LJMC ir uzsācis Ambulatorās ginekoloģijas nodaļas pārbūves projektu, atbilstoši Rīgas pilsētas būvvaldes izsniegtai apliecinājuma kartei nr. BIS-BV-3.1-2020-550 (BV-20-4315-sd), ko ir izstrādājis arhitektu birojs Nams, būvniecību nodrošina SIA BIERENS BŪVE. Medicīnas iekārtas tiks finansētas no LJMC pašu līdzekļiem un to izvēlē notiks konkursa kārtībā. Kopējā medicīnas iekārtu vērtība ir paredzēta 170 000 eiro, LJMC Ambulatorās ginekoloģijas nodaļas būvniecības…