Latvijas Jūras medicīnas centrā uzlabota veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība 8 ģimenes ārstu praksēs

Latvijas Jūras medicīnas centrā uzlabota veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība 8 ģimenes ārstu praksēs 2021.gada 22.septembrī Latvijas Jūras medicīnas centrā pabeigta projekta “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniska nodrošinājuma uzlabošana Latvijas Jūras medicīnas centra ģimenes ārstu praksēs” (projekta nr. 9.3.2.0/20/A/074) īstenošana. Projekta mērķis bija uzlabot kvalitatīvu veselības pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības…